Zaden

Graszaden

Sporting   Mengsel voor speel en sport gazons

Horsegreen   Mengsel voor paarden en schapenweides

Samenstelling:

Mengsel van 30% Engels raaigras Tetraploïd, 15% Engels raaigras diploïd, 15% Beemlangbloem, 15% Lammerstaart, 15% Roodzwenkgras ULV en 10% Veldbeemgras.

Eigenschappen: 

-Evenwichtig mengsel voor paarden, schapen en geiten

-Een zeer sterk en wintervaste zode

-Productief en evenwichtig ruwvoer, met voldoende verteerbare ruwe celstof

-Lage stikstofbehoefte

-Te gebruiken voor begrazing en/of 1e snede hooi

-Zaaidichtheid: 60 kg/ha

Lactomax   Mengsel voor een hoge ruwvoermelkproductie/ha

Samenstelling:

Mengsel van 65% Engels raaigras tetraploïd en 35% Engels raaigras diploïd 

Eigenschappen: 

-Weidemengsel geschikt voor intensieve uitbating

-Meer beweidingsruimte door zeer laat doorschietend engels raaigras

-Voor een topproductie en langleefbaarheid

-Geschikt voor doorzaaien

-Te gebruiken voor begrazing en maaien (met de nadruk op begrazing)

-Zaaidichtheid: 50 kg/ha

Multicut   Mengsel voor maaiweides

Samenstelling:

60% Engels raaigras tetraploïd en 40% Engels raaigras diploïd 

Eigenschappen: 

-Weidemengsel voor vroege en intensieve uitbating

-Weinig kroonroestgevoelig

-Zeer vroege voorjaarsgroei

-Zeer hoge droge stof opbrengst per snede

-Te gebruiken voor maaien en begrazing (met de nadruk op maaien)

Maïszaden

Asgaard   Supervroege snijmaïs met de nieuwste genetica   (FAO 190)

Eigenschappen: 

-Zeer hoge verteerbaarheid en zetmeelgehalte

-Unieke mix tussen vroegrijpheid, voederwaarde en opbrengst

-Goedkoop, superveel liters melk per koe per dag

Koloris   Vroege korrelmaïs   (FAO 200)

Eigenschappen: 

-Zeer vroege korrelmaïs

-Oogstzeker en lage droogkosten

-Hoge korrelopbrengst 

-Zeer goede leger vastheid

-Goede builenbrandresistentie

-Vroege silomaïs met hoge voederwaarde

Tiberio   De ideale dubbeldoelmaïs   (FAO 215)

Eigenschappen: 

-Ideaal als energie- en zetmeelrijke silomaïs

-Zeer goede jeugdgroei en legervastheid

- Uitstekende verteerbaarheid

-Perfect gevulde kolven

- Zeer goede stay-green

-Geschikt voor korrelmaïs en CCM

-Helminthosporiumtolerant

Babexx   Middelvroege snijmaïs, kolven en massa in overvloed   (FAO 215-220)

Eigenschappen: 

-Opvallende uniformiteit in het veld en zeer betrouwbaar

-Wanneer oogstzekerheid, kolfopbrengst en totale opbrengst primeren

Exxprim   Middelvroege dubbeldoelmaïs met uitgesproken CCM/MKS doeleinden  (FAO 225-230)

Eigenschappen: 

-Zeer betrouwbaar en oogstzeker

-Zeer goede kolfvulling en hoog duizendkorrelgewicht

-Opbrengsten die de verwachting steeds overtreffen

-Ook interessant als zetmeelrijke kuilmaïs

LG 30.240   Indrukwekkend vroege VEM maïs   (FAO 230)

Eigenschappen: 

-Massaal met vlotte jeugdgroei

-Goed verteerbare energierijke silomaïs

-Hoog zetmeelgehalte

-Goede legervastheid

Mallory   Top voederwaarde   (FAO 230)

Eigenschappen: 

-Zeer hoge VEM-opbrengst per ha

-Uitstekende celwandverteerbaarheid

-Zeer hoge droge stof opbrengst

- Zeer goede energie- en zetmeelrijke silomaïs

-Past in rantsoenen met een hoog maïsaandeel

Baracco   Zetmeelrijke energiemaïs   (FAO 235)

Eigenschappen: 

-De top in zetmeelproductie per ha

-Zeer hoge KVEM-opbrengst als silomaïs

-Lage kolfinplanting, zeer legervast

-Ideaal als CCM en half-vroege korrelmaïs

-Zaaidichtheid : 90.000 korrels/ha

Indexx   Als VEM/ha en DS/ha tellen  (FAO 245)

Eigenschappen: 

-De hoogste VEM- en droge stof opbrengst per ha

-Structuurrijk

-Zeer zware en massale plant

-Zware kolven

-Goede voederwaarde

-Zaaidichtheid: 85.000 tot 90.000 korrels/ha

Multimaïs Gluco   
 

Eigenschappen: 

-Ontwikkeld voor hoogproductiefrundvee met grote glucogene behoefte

-Hoger zetmeelgehalte door groter kolfaandeel

-Voor rantsoenen waar verteerbaarheid, voederwaarde en opname prioritair zijn

-Ter verlaging van de voerkosten door minder krachtvoergebruik

Soorten:

-Multimaïs Gluco Premium: Multimaïs met korte groeiperiode, voor vroege oogst of kortere veldperiode  

-Multimaïs Gluco Excellent: Multimaïs voor middenlange groeiperiode. Top opbrengst met topkwaliteit

Multimaïs Cello  

Eigenschappen: 

-Onovertroffen massaopbrengst door synergie van drie quantumrassen

-Hoge celluloseopbrengst met goede voederwaarde door uitstekende kolfvulling

-Voor minder veeleisend rundvee of rantsoenen met hoge energieinhoud en minder structuur

Multimaïs Corn   

Eigenschappen: 

-3 korrelmaïsrassen samengebundeld tot nog hogere graanopbrengsten

-Uitstekende kolfbevruchting door verbreed bloeitijdstip

-De hoogste oogstzekerheid door synergetische beïnvloeding